Integratie van werknemers met een handicap

Integratie van werknemers met een handicap [108]

Printvriendelijke versie

Je hebt onlangs een medewerker met een fysieke handicap aangeworven: hij heeft slechts één arm. Je hebt hem aan het loket geplaatst, want dat geeft een positief imago aan je organisatie. Na enkele weken hoor je dat hij klaagt over pesterijen door collega's, want die aanvaarden niet dat hij een aangepast takenpakket heeft.

Integratie van werknemers met een handicap

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als werkgever/-geefster moet je onmiddellijk handelen bij pesterijen. Indien je als werkgever geen maatregelen neemt om het te stoppen, dan kan je (strafrechtelijk) aansprakelijk gesteld worden. Pesterijen gebaseerd op basis van een beschermd criterium kunnen leiden tot strafverzwaring bij een veroordeling. 

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen
De verboden gedragingen

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Met de aanwerving van personen met een handicap volgt ook de voorbereiding van hun integratie. Zij moeten immers kunnen werken in een omgeving waarin hun anders zijn wordt gerespecteerd.
Deze signalen wijzen erop dat je zeker moet ingrijpen. Werk maken van een betere integratie van de medewerkers, en daarbij rekening houdend met hun anders zijn, komt niet alleen de personen met een handicap ten goede, maar het voltallige personeel kan daar baat bij hebben.

Er zijn begeleidingsmogelijkheden om een heus diversiteitsbeleid uit te werken dat alle HR-specialismen en de meest courante vormen van diversiteit omvat. Deze begeleiding houdt in dat er een visie wordt uitgewerkt, dat er een analyse wordt gemaakt en een actieplan wordt opgemaakt. Tegelijkertijd wordt een opleidingsplan voor je personeel uitgewerkt waarmee jouw diensthoofden en eventueel je medewerkers aan de slag kunnen.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.